dich thuat


Công ty cổ phần dịch thuật miền trung - MIDtrans
02 dong hoi
Quảng Bình
Viet Nam

Category

Description
Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDtrans được thành lập ngày 9/12/2016, MST 3101023866 có trụ sở chính tại 02 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình là nhà cung ứng dịch vụ biên dịch, phiên dịch toàn quốc.